Schietavonden

Op dinsdag en donderdag zijn de schietavonden. De leden zijn vanaf 20.00 welkom.

De schietavonden bestaan voor het grootste deel uit het schieten van een eigen serie. Iedere geschoten serie wordt geteld. Als een schutter geen serie wil schieten voor de competitie, krijgt hij een aantal zogeheten “proefkaarten” mee. Deze worden dan niet geteld. Na de schietsessie worden de kaarten geteld door een elektronische telmachine.

Voor het verloop en de duur van de schietsessie geldt het KNSA-reglement.

Dikwijls wordt er na het schieten nog even gezellig een drankje aan de bar gedronken om te ontspannen.