Bestuur

Voorzitter: Mark Wienen 
Secretaris: Elsa Wienen 
Penningmeester: Egon den Hartog 
Algemeen bestuurslid (Baan en Wapens): Peter Hoogeveen 
Algemeen bestuurslid (PR en Website): Raymon Böhm