Lidmaatschap

Inschrijven

Een lidmaatschap kost voor volwassen (vanaf 18 jaar) € 22,50 per maand. Voor jeugdleden is dit € 14,00. Wij hebben tevens de mogelijkheid voor een gezinsabonnement, voor meer informatie kunt u hiervoor terecht op de vereniging. Inbegrepen in het lidmaatschap is het gebruik van de schietbanen, verenigingswapens (luchtgeweer en luchtpistool), kaarten/doelen en kogeltjes.

Als u lid wilt worden, dient u een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen. Dit is aan te vragen bij de gemeente en zal ongeveer € 30,00 bedragen. Tevens dient u voor de inschrijving bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) € 45,00 te betalen. Deze 2 verplichte kosten zijn eenmalig.

Het inschrijfformulier is hier te downloaden.

Na inschrijving, bent u het eerste half jaar aspirant-lid. Na dit eerste half jaar, zal dit lidmaatschap na een gesprek met desbetreffend aspirant-lid worden omgezet naar een volledig lidmaatschap. 

Uitschrijven

Het lidmaatschap bij SV Waddinxveen wordt aangegaan voor 1 kalenderjaar en zal zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd worden met 1 kalenderjaar. Opzegging dient te gebeuren vóór 1 december. Verzoeken tot uitschrijving na 1 december zullen in behandeling genomen worden en uitgevoerd per 1 december volgend op de datum van het verzoek tot uitschrijving.

Uitschrijving dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de secretaris.